शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०४/२४)
गोलभेडा

गोलभेडा

रु७०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८० /-
भिण्डी

भिण्डी

रु५५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
रातो आलु (होल्यान्ड)

रातो आलु (होल्यान्ड)

रु६४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु४०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५५ /-
बोडी ( तने )

बोडी ( तने )

रु११०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १४० /-
प्याज

प्याज

रु४०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-
भन्टा लाम्चो

भन्टा लाम्चो

रु७०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८० /-
घिरौँला

घिरौँला

रु६०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७० /-
इस्कुस

इस्कुस

रु८०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९५ /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु१४५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १६५ /-
करेला

करेला

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु२९९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५५ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु५३प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
केरा

केरा

रुप्रति गोटा
बजार मूल्य रु १० /-
लोकल काँक्रो (नेपाली)

लोकल काँक्रो (नेपाली)

रु५५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-