शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७८/०१/०४)
लोकल काउली

लोकल काउली

रु८५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९० /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु११२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२० /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु३९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
रातो आलु

रातो आलु

रु३९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४४ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु४५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-
प्याज

प्याज

रु४९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५४ /-
आँप बेगमफेली

आँप बेगमफेली

रु१५२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १७५ /-
लसुन सुकेको चाइनिज

लसुन सुकेको चाइनिज

रु१७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १९० /-
गाजर

गाजर

रु७०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
टाेफु

टाेफु

रु३०प्रति पिस
बजार मूल्य रु ३५ /-
च्याउ(डल्ले)

च्याउ(डल्ले)

रु१७९प्रति प्याकेट
बजार मूल्य रु १९५ /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु२८९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३१० /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु५९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-