शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७८/०७/०६)
भ्याली चिकेन

भ्याली चिकेन

रु२९९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४०० /-
अण्डा

अण्डा

रु४४५प्रति क्रेट
बजार मूल्य रु ४८० /-
प्याज

प्याज

रु६९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु७९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९० /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु१२८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १३० /-
रातो आलु (हाेल्यान्ड)

रातो आलु (हाेल्यान्ड)

रु८९प्रति धार्नी
बजार मूल्य रु १०० /-
नासपाती ( चाइनिज )

नासपाती ( चाइनिज )

रु२३५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २४५ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु४३प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु३४९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३६० /-
सुन्तला न्यावेल

सुन्तला न्यावेल

रु३४९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३६० /-
टाेफु

टाेफु

रु३२प्रति पिस
बजार मूल्य रु ३५ /-
च्याउ(डल्ले)

च्याउ(डल्ले)

रु१९९प्रति प्याकेट
बजार मूल्य रु २०५ /-
सुन्तला (ईन्डिया)

सुन्तला (ईन्डिया)

रु११५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२० /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु७२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७७ /-