शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७८/०८/११)
भ्याली चिकेन

भ्याली चिकेन

रु३०९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४०० /-
अण्डा

अण्डा

रु४२९प्रति क्रेट
बजार मूल्य रु ४५० /-
प्याज

प्याज

रु६९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
लोकल काउली

लोकल काउली

रु६९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु७९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८२ /-
रातो आलु (हाेल्यान्ड)

रातो आलु (हाेल्यान्ड)

रु९९प्रति धार्नी
बजार मूल्य रु १०५ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु४२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु२९९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३०५ /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु६९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
सुन्तला न्यावेल

सुन्तला न्यावेल

रु२९५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३०० /-
टाेफु

टाेफु

रु३०प्रति पिस
बजार मूल्य रु ३३ /-
च्याउ(डल्ले)

च्याउ(डल्ले)

रु१८५प्रति प्याकेट
बजार मूल्य रु १९० /-
कागती

कागती

रु१०९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ११५ /-
हिमबेरी स्ट्रबेरी

हिमबेरी स्ट्रबेरी

रु३३९प्रति प्याकेट
बजार मूल्य रु ३४५ /-
सुन्तला (ईन्डिया)

सुन्तला (ईन्डिया)

रु८९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९५ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु११५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२० /-