शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०६/०३)
गोलभेडा

गोलभेडा

रु१४०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १६० /-
भिण्डी

भिण्डी

रु९५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ११० /-
रातो आलु (होल्यान्ड)

रातो आलु (होल्यान्ड)

रु७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९० /-
बोडी ( तने )

बोडी ( तने )

रु१२५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १४० /-
भन्टा लाम्चो

भन्टा लाम्चो

रु७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
अनार

अनार

रु२८६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३३५ /-
घिरौँला

घिरौँला

रु६०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
इस्कुस

इस्कुस

रु२६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
नासपाती ( चाइनिज )

नासपाती ( चाइनिज )

रु२१५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३१५ /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु६०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
भटमासकोशा

भटमासकोशा

रु७०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९० /-
करेला

करेला

रु७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९० /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु३१५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३८५ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु८५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १०० /-
केरा

केरा

रुप्रति गोटा
बजार मूल्य रु १० /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९० /-