शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७८/०६/०२)
भ्याली चिकेन

भ्याली चिकेन

रु२९९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४०० /-
अण्डा

अण्डा

रु४४५प्रति क्रेट
बजार मूल्य रु ४८० /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु३६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३८ /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु९०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९२ /-
रातो आलु (हाेल्यान्ड)

रातो आलु (हाेल्यान्ड)

रु३८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३९ /-
नासपाती ( चाइनिज )

नासपाती ( चाइनिज )

रु२०५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २१० /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु६२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु२४९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २५५ /-
टाेफु

टाेफु

रु३१प्रति पिस
बजार मूल्य रु ३३ /-
च्याउ(डल्ले)

च्याउ(डल्ले)

रु२२०प्रति प्याकेट
बजार मूल्य रु २३० /-
सुन्तला (ईन्डिया)

सुन्तला (ईन्डिया)

रु१३०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १३५ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६८ /-