शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७८/०१/११)
लोकल काउली

लोकल काउली

रु७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९० /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु११२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२० /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु२९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३६ /-
रातो आलु

रातो आलु

रु४०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४४ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु४९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६० /-
आँप बेगमफेली

आँप बेगमफेली

रु१४५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १८५ /-
लसुन सुकेको चाइनिज

लसुन सुकेको चाइनिज

रु१६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १८५ /-
फुजी स्याउ प्रीमिएम (अल्फा )

फुजी स्याउ प्रीमिएम (अल्फा )

रु३२०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३४५ /-
गाजर

गाजर

रु१०५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ११५ /-
टाेफु

टाेफु

रु३०प्रति पिस
बजार मूल्य रु ३५ /-
च्याउ(डल्ले)

च्याउ(डल्ले)

रु१८५प्रति प्याकेट
बजार मूल्य रु १९० /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु६२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७० /-