आइतबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०३/१९)
मुदेको आलु

मुदेको आलु

रु४२प्रति
बजार मूल्य रु ५० /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु१६प्रति
बजार मूल्य रु २५ /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु४०प्रति
बजार मूल्य रु ५५ /-
लामो सिमी

लामो सिमी

रु२८प्रति
बजार मूल्य रु ३५ /-
प्याज

प्याज

रु३७प्रति
बजार मूल्य रु ४५ /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु२३प्रति
बजार मूल्य रु ३० /-
घिरौँला

घिरौँला

रु३६प्रति
बजार मूल्य रु ४५ /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु४५प्रति
बजार मूल्य रु ५५ /-
हरियो फर्सी

हरियो फर्सी

रु३५प्रति
बजार मूल्य रु ४५ /-
ओक्रा

ओक्रा

रु३०प्रति
बजार मूल्य रु ४५ /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु२३५प्रति
बजार मूल्य रु २८५ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु४२प्रति
बजार मूल्य रु ५५ /-
गाजर

गाजर

रु३८प्रति
बजार मूल्य रु ५० /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु५५प्रति
बजार मूल्य रु ८० /-