मंगलबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०४/२७)
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु५०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६० /-
लामो सिमी

लामो सिमी

रु१२०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १३० /-
प्याज

प्याज

रु४२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-
करेला

करेला

रु७०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८० /-
रातो आलु (होल्यान्ड)

रातो आलु (होल्यान्ड)

रु६८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८० /-
गोलभेडा(ईन्डिया)

गोलभेडा(ईन्डिया)

रु६०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७० /-
घिरौँला

घिरौँला

रु५५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
एग्प्लान्ट लङ्ग

एग्प्लान्ट लङ्ग

रु९०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १०० /-
इस्कुस

इस्कुस

रु९०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १०० /-
ओक्रा

ओक्रा

रु७६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु२९९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३८० /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु५६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु५०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६० /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु१६०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १८० /-
केरा

केरा

रुप्रति गोटा
बजार मूल्य रु १० /-