मंगलबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०६/२६)
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु९०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ११५ /-
लामो सिमी

लामो सिमी

रु१४५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १६० /-
करेला

करेला

रु११०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १३० /-
रातो आलु

रातो आलु

रु१२०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १३० /-
गोलभेडा(ईन्डिया)

गोलभेडा(ईन्डिया)

रु९५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ११५ /-
इस्कुस

इस्कुस

रु३०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
ओक्रा

ओक्रा

रु१०५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२५ /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु३२०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३७५ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु९५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ११० /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १०० /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु१६०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १८० /-
केरा

केरा

रु९०प्रति दर्जन
बजार मूल्य रु १२० /-