बुधबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०३/२४)
गोलभेडा

गोलभेडा

रु३०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
प्याज

प्याज

रु३८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु२५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
बोडी  ( तने  )

बोडी ( तने )

रु४८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५५ /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु५२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
करेला

करेला

रु५५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
हरियो फर्सी

हरियो फर्सी

रु७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
आलु (मुडे)

आलु (मुडे)

रु५८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
भन्टा लाम्चो

भन्टा लाम्चो

रु७०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८० /-
भिण्डी

भिण्डी

रु५५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु८९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १०० /-
केरा

केरा

रु१०८प्रति दर्जन
बजार मूल्य रु १२० /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु३१०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३४० /-
नेपाली काँक्रो (हाइब्रीड)

नेपाली काँक्रो (हाइब्रीड)

रु२६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३६ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु४५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५५ /-
भान्साघर जीरा मसिनो

भान्साघर जीरा मसिनो

रु२४२५प्रति बोरा
बजार मूल्य रु २५६५ /-
BigChoice मुसुरो दाल

BigChoice मुसुरो दाल

रु११५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२१ /-
BigChoice Premium जीरा मसिनो

BigChoice Premium जीरा मसिनो

रु१५७५प्रति बोरा
बजार मूल्य रु १६५० /-
BigChoice Regular जीरा मसिनो

BigChoice Regular जीरा मसिनो

रु१४९५प्रति बोरा
बजार मूल्य रु १५५० /-