बुधबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०७/०५ )
गोलभेडा

गोलभेडा

रु१००प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १३० /-
रातो आलु

रातो आलु

रु१२०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १३५ /-
फुजी स्याउ (सानो )

फुजी स्याउ (सानो )

रु३१५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३७५ /-
इस्कुस

इस्कुस

रु२८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु७०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु५०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६० /-
करेला

करेला

रु९०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ११५ /-
भटमासकोशा

भटमासकोशा

रु१००प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२० /-
नासपाती ( चाइनिज )

नासपाती ( चाइनिज )

रु२४५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २९० /-
सुन्तला (ईन्डिया)

सुन्तला (ईन्डिया)

रु९५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२० /-
केरा

केरा

रु८४प्रति दर्जन
बजार मूल्य रु १२० /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु९६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ११० /-